สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศเป็นผู้แทนในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาธุระกิจประกันชีวิต

VISION
 • ยกระดับตัวแทนประกันชีวิตสู่ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
 • เป็นหน่วยงานในการสื่อสารของตัวแทนไปยังภาครัฐ และภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้ตัวแทนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยเหลือสังคม
 • เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับให้ตัวแทนปรับตัวในยุคเทคโนโลยีเติบโตรวดเร็ว
MISSION
 • ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคม

บริการของเรา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร FChFP กรุงเทพฯ #53
หลักสูตร AChFP รุ่นที่7 กรุงเทพฯ
หลักสูตรอบรม ขอต่อ4 Online ประจำเดือนกันยายน 2566
หลักสูตรอบรมขอต่อ Online ประจำเดือนกันยายน 2566
หลักสูตรอบรม ขอรับ Online ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 • สมาคมประกันชีวิตไทย

 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • APFinSA

 • APLIC 2025

 • สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (GAMA THAILAND)

 • สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

 • สถาบันประกันภัยไทย

 • สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย แห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

Beyond Platinum Sponsor

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์