นายกฯ ประภาพร ร่วมประชุมสภาธุรกิจประกันภัยไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ในฐานะรองเลขาธิการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ครั้งที่ 2/2566-2568 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ด้าน เข้าเป็นกรรมการสภา ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์ ด้านบัญชีและมาตรฐาน IFRS17 รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมสภาฯ ยังได้ร่วมหารือถึงการทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเผยแพร่ข้อมูลและรณรงค์ตระหนักรู้เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างสมาคมต่างๆ ภายใต้สภาธุรกิจประกันภัยไทยกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(สคส.)

สภาธุรกิจประกันภัยไทย ประกอบด้วย 5 สมาคม คือ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุตสาหกรรมประกันภัย และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์