ประชุมปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องจรรยาบรรณ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้มีดำริที่จะปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงได้หารือกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเพื่อให้ช่วยเสนอการปรับปรุงจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในด้านต่างๆและที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯมีมติให้นายทวีเดชงามขจรกุลนายกสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต (พ.ศ.2560) นั้นเพื่อให้การปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต (พ.ศ.2560) โดยมีนายบรรยงวิทยวีรศักดิ์ที่ปรึกษาสมาคมเป็นประธานกรรมการยกร่างจรรยาบรรณและมีผู้แทนจาก 16 บริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการซึ่งได้มีการประชุมกันครั้งแรกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณห้องประชุมสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์