Asia Pacific Financial Services Association 14th Annual General Meeting

แท็กที่เกี่ยวข้อง

 In Remembrance of  Our King at Asia Pacific Financial Services Association (APFinSA) 14th Annual General Meeting  การประชุมคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ทั้ง 11 ประเทศ ในแถบเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 14 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ในการประชุม
สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ลงนามร่วมมือกับสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งภาคพื้นยุโรป(EFPA) รับรองหลักสูตรซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

            

คุณทวีเดช งามขจรกุล นายกผ่านพ้นสมาคมฯ และกรรมการ THAIFA ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับอาจารย์ ไมเคิล ค็อก ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาการเงินแห่งมาเลเซีย (MFPC) โดยมีนายกสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งภาคพื้นยุโรปร่วมแสดงความยินดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์