โลโก้สมาคม

รูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยอักษรแสดงถึงชื่อ

สมาคมฯ

รอบกรอบบน เป็นภาษาไทย

“สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน”

บรรทัดล่าง  บรรทัดแรก เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ

“THAIFA”

บรรทัดล่าง บรรทัดต่อไปเป็นชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

“Thai Association of Insurance and Financial Advisors”

สัญลักษณ์ รูปปคนกางแขนออก และ มีจุดภายในวงกลม 3 จุด มีความหมายดังนี้

จุด 3 จุด เป็นสัญลักษณ์ แทนองค์กร 3 ฝ่ายสำคัญในอุตสาหกรรมประกันชีวิต ได้แก่

  1. ภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  2. ผู้ประกอบการ คือ สมาคมประกันชีวิตไทย
  3. ผู้ปฏิบัติเป็นตัวกลาง คือ ตัวแทนประกันชีวิต

ตัวแทนมีความสำคัญต่อธุรกิจประกันชีวิต โดยเป็นคนกลางของผู้ประกอบการนำความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตไปสู่ประชาชน ซึ่งในโลโก้ของสมาคมเราใช้สัญลักษณ์คนกางแขนแทนความหมายคำว่าประชาชน หรือ ผู้บริโภค หรือ ผู้เอาประกัน

“เมื่อรวมความแล้ว ประชาชนได้รับการบริการ ดูแล เอาใจใส่ โดย 3 องค์กรหลักของอุตสาหกรรม คือ คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และ สมาคมตัวแทนประกันชีวิต ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง”

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์