Membership Levels

สิทธิประโยชน์

สมาชิกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

สมาชิกราย 2 ปี

1,070 บาท
 • ได้รับสิทธิในการแจ้ง และปรึกษาเรื่องร้องเรียนต่างๆ
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของสมาคม
 • ได้รับสิทธิซื้อบัตรสัมนาหรือการประชุมในราคาพิเศษ
 • ได้รับส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการในร้านค้าและโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ
 • สามารถแสดงความคิดเห็น และเลือกกรรมการสมาคม
ยอดนิยม

สมาชิกราย 5 ปี (ใหม่)

2,140 บาท
 • ได้รับสิทธิในการแจ้ง และปรึกษาเรื่องร้องเรียนต่างๆ
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของสมาคม
 • ได้รับสิทธิซื้อบัตรสัมนาหรือการประชุมในราคาพิเศษ
 • ได้รับส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการในร้านค้าและโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ
 • สามารถแสดงความคิดเห็น และเลือกกรรมการสมาคม
ยอดนิยม

สมาชิกตลอดชีพ

4,280 บาท
 • ได้รับสิทธิในการแจ้ง และปรึกษาร้องเรียนต่างๆ
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของสมาคม
 • ได้รับส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการในร้านค้าและโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ
 • สามารถแสดงความคิดเห็น และเลือกตั้งกรรมการสมาคม
 • มีสิทธิเข้าแข่งขันคุณวุฒิ APFinSA AWARDS
 • สมาชิกตลอดชีพจะได้รับสิทธิเข้าอบรมณ์หลักสูตรต่างๆ ในราคาพิเศษ เช่น หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน FChFP Module 1-5 FChFP Executive และหลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดอบรมในอนาคต
ยอดนิยม

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์