FA Club ครั้งที่ 153 ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564

฿

สินค้าหมดแล้ว

หมายเหตุ

*สมาชิก FA Club ต้องเป็นสมาชิกของ THAIFA ด้วย

**อายุสมาชิก 1 ปี นับจากวันที่สมัครต่ออายุ เข้าฟังวิชาการ FA Club ฟรี! เดือนละ 1 ครั้ง

สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือแบบฟอร์มชำระด้วยบัตรเครดิต ได้ที่ :E-mail : info@thaifa.org  (โปรดระบุว่า “ค่าสมัครสมาชิก FA CLUB” พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ เพื่อยืนยันการชำระเงิน)

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์